Răspuns la întrebare
Cu ce tip de semnatură electronică pot semna cererea de finanțare?
Solicitanții trebuie să dețină semnătură electronică calificată care în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii care se află în lista oficială a Uniunii Europene și care se regăseşte la https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home . În cadrul cererii de finanțare semnătura electronică trebuie creată EXCLUSIV cu ajutorul unei aplicații care permite semnarea fișierelor de tip pdf inteligent care conțin câmp dedicat pentru semnatură, precum Adobe Reader, având dispozitivul criptografic (token-ul) contectat la calculatorul/ laptopul semnatarului, sau utilizand un token virtual, dacă furnizorul dumneavoastră v-a livrat unul. ATENȚIE: Conform cunoștințelor AFIR aplicațiile/serviciile de semnare la distanță, care presupun încărcarea unui document în cadrul unei pagini web iar apoi descărcarea acestuia în forma semnată, disponibile pe piață NU permit semnarea documentelor de tip pdf inteligent care conțin câmp de semnatură, precum Cererile de Finanțare puse la dispoziție de AFIR. Așadar, solicitanții pot depune Cererea de finanțare exclusiv prin utilizarea semnaturii electronice bazată pe certificat digital calificat.