Răspuns la întrebare
Cum pot retrage o cerere depusă în cadrul PNS?
Răspuns: Retragerea dosarului poate fi inițiată de solicitant în momentul în care câmpul „Cod proiect” conține detalii iar statusul acestuia în cadrul aplicației devine “Dosarul a fost înregistrat”. Retragerea dosarului se realizează de către solicitant prin accesarea opțiunii “Vizualizare” din dreptul dosarului și apoi prin click pe butonul “Retrage dosar”. Toți pașii ce trebuie parcurși sunt detaliați în cadrul tutorialului disponibil la adresa https://depunerepspac.afir.ro/Instructiuni/InstructiuniRetragereCerereDeFinantare Atenție: Conform Hotărârii Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specific dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027: în situația retragerii unei cereri de finanțare, solicitantul nu mai poate redepune o altă cerere de finanțare pentru aceeași intervenție în cadrul aceleiași sesiuni. Într-o sesiune de depunere proiecte, un solicitant nu poate depune mai mult de o cerere de finanțare per intervenție. Un solicitant poate depune cerere de finanțare pe oricare dintre intervențiile de investiții, dar poate semna maximum 2, după caz 3 contracte, cel de-al treilea fiind aferent intervenției DR-19.